fbpx
  • Hjem
  • Fjernsalgskontrakt

Fjernsalgskontrakt

MADDE XNUMX: TARAFLAR

XNUMX. SATICI:

Ünvanı:
My Business.
Adres: XNUMX/XNUMX Tuzla O.S.B, Istanbul.
Telefon: + 90 216 784 33 82

XNUMX. ALICI:

İş bu sözleşme kapsamında ALICI mybusinessarea.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI’nın, üye olurken veya sipariş verirken kullanıldığı adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

MADDE XNUMX: KONU

2.1.

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait mybusinessarea.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak XNUMX sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri ve sözleşmeyi elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2.3.

mybusinessarea.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura ve sevk irasliyesi işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

2.4.

İşbu sözleşme, ALICI’nın ürünün siparişine ilişkin elektronik ortamda gerekli teyidi vermesinden sonra geçerlilik kazanır.

MADDE XNUMX: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

3.1.

ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu ürün, ALICI tarafından belirlenmiş olan ………………………………. adresine kargo şirketi yetkilisi marifetiyle veya online teslim edilecektir.

3.2.

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri ALICI’nın sipariş verdiği bölümde yazıldığı gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumlardan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul eder.

3.3.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediği tespit edildiğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, elektronik posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını XNUMX (onbeş) gün süre ile dondurma hakkına sahiptir. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamaz ise SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE XNUMX: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

4.1.

Sipariş onayı mailinin gönderilmesi, stoğun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesiyle birlikte, ürün/ürünler  SATICI, ürünü siparişinden itibaren XNUMX gün içinde online olarak teslim eder. ALICI’ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcıyla bildirmek koşuluyla bu süre en fazla XNUMX (otuz) gün uzatılabilir.

4.2.

Ürün/ürünler SATICI’nın e-posta adresinden  ALICI’nın e-posta adresine sipariş bilgilerini gönderir.  ALICI’nın e-posta adresinin bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir.

4.3.

Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.4.

Ürünler, online olarak , hizmetler birebir fiziksel olarak ALICI'nın yerine giderek tamamlanır teslim edilir

4.5.

SATICI, ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren XNUMX (üç) gün içinde durumu ALICI`ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

4.6.

Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE XNUMX: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1.

ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2.

ALICI, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3.

ALICI, mybusinessarea.com  internet sitesinden SATICI’nın isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

5.4.

Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu mybusinessarea.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.5.

Når KØBER bestiller produktet omfattet af kontrakten, aktiveres produktet automatisk af SÆLGER online eller ved at kontakte KØBER gennem SÆLGERs kommunikationskanaler. Sker dette ikke inden for 7 hverdage, skal SÆLGERS Kundeservice meddeles.

5.6.

KØBER accepterer, at leveringen til den angivne adresse og til den person, der er til stede på denne adresse på leveringstidspunktet, anses for at være leveringen foretaget til KØberen.

5.7.

Hvis fortrydelsesretten skal udnyttes, skal den returneres med faktura og følgeseddel. Hvis den originale faktura ikke sendes, kan moms og eventuelle andre juridiske forpligtelser ikke returneres til KØBEREN.

ARTIKEL 6: SÆLGERENS ERKLÆRINGER OG FORPLIGTELSER

6.1.

SÆLGEREN er ansvarlig for levering af det produkt, der er omfattet af kontrakten, i en helhed, fuldstændig, i overensstemmelse med de kvalifikationer, der er angivet i ordren og med eventuelle garantidokumenter og brugermanualer, undtagen force majeure, i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om beskyttelse af forbrugere nr. 6502 og forordningen om gennemførelsesprincipper og procedurer for fjernkontrakter. Hvis det produkt, der er omfattet af kontrakten, skal leveres til en anden person/organisation end KØBEREN, kan SÆLGEREN ikke holdes ansvarlig, hvis personen/organisationen, der skal leveres, ikke accepterer leverancen.

6.2.

SÆLGEREN accepterer, at i overensstemmelse med artikel 10 i denne kontrakt har KØberen ret til at trække sig tilbage fra kontrakten ved at afvise produktet inden for 14 (fjorten) dage fra datoen for produktets modtagelse eller underskrivelse af kontrakten, uden at forpligte sig til at juridisk og strafferetligt ansvar og uden at angive nogen grund.

6.3.

Personer under 18 år (atten) kan ikke shoppe på www.ttec.com.tr. SÆLGER vil basere køberens alder angivet i kontrakten som korrekt. SÆLGEREN kan dog ikke på nogen måde holdes ansvarlig på grund af KØBERENS forkert skrivning af hans alder.

6.4.

SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. SATICI, ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirimde bulunmak zorundadır. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler XNUMX (ondört) gün içinde iade edilir.

6.5.

Du kan shoppe på www.ttec.com.tr med et kreditkort. Ordrer, der ikke betales inden for 1 dag fra ordredatoen, annulleres. Behandlingstiden for ordrer er ikke det øjeblik, ordren afgives, men det øjeblik, den nødvendige afhentning foretages fra kreditkortkontoen. Betalingsmetoder som f.eks. Kontant levering uden at kontakte kundeservice accepteres ikke.

ARTIKEL 7: FUNKTIONER FOR DET KONTRAKTEREDE PRODUKT

7.1.

Type og type, mængde, mærke/model, farve og salgspris inklusive alle produktafgifter er som angivet i oplysningerne på produktets introduktionsside på webstedet www.ttec.com.tr og på fakturaen, som betragtes en integreret del af denne kontrakt.

7.2.

SÆLGEREN er ikke ansvarlig for prisfejl forårsaget af tekniske årsager og systemfejl. SÆLGER er derfor ikke ansvarlig for de reklame- og prisfejl, der kan opstå på grund af systemet, designet eller ulovlige indgreb på webstedet. KØberen kan ikke gøre krav fra SÆLGEREN baseret på systemfejl.

ARTIKEL 8: BESTILLINGS- OG BETALINGSPROCEDURE

8.1.

Kontantprisen på produktet er inkluderet i fakturaindholdet. Hvis der foretages et terminsalg, er salgsprisen inkluderet i fakturaindholdet i henhold til løbetiden til salgsprisen.

8.2.

KØBER er ansvarlig over for den bank, han arbejder med i henhold til artikel 9.

8.3.

Produktets forskudsbeløb er tilgængeligt i fakturaindholdet.

8.4.

TL -beløbet for de produkter, der tilføjes til indkøbskurven inklusive moms (samlede afdragsbeløb i afdragstransaktioner) behandles via POS'en på det relevante bankkort efter godkendelse af KØBEREN. Af denne grund sendes en ordrebekræftelses-e-mail til kunden, før ordrerne afsendes. Ingen forsendelse kan foretages, før ordrebekræftelsen er sendt.

8.5.

Efter levering af produktet, hvis banken eller finansinstituttet undlader at betale produktprisen til SÆLGEREN på grund af uretfærdig eller ulovlig brug af KØBERENS kreditkort af uautoriserede personer, ikke på grund af KØBERENS skyld, inden for 10 (ti) dage, KØBERens produkt leveret til ham. Det er obligatorisk at sende det til SÆLGEREN på betingelse af, at transportomkostningerne tilhører ham.

ARTIKEL 9: BETALINGSPLAN

9.1.

Da terminssalget kun foretages med kreditkort tilhørende banker, accepterer KØBEREN, at han vil bekræfte de relevante renter og morarenteroplysninger separat fra sin bank, og at bestemmelserne vedrørende renter og morarenter vil blive anvendt inden for rammerne af kreditkortaftalen mellem banken og KØberen, i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lovgivning, erklærer og forpligter sig.

9.2.

Ved afdragstransaktioner er de relevante bestemmelser i kontrakten, der er underskrevet mellem KØBEREN og kortholderbanken, gyldige. Kreditkortets betalingsdato bestemmes af kontrakten mellem banken og KØBEREN. KØBEREN kan også spore antallet af afdrag og betalinger fra bankoversigten, som banken har sendt. 

ARTIKEL 10: TILBAGEHOLDELSESRET

10.1.

For at KØberen skal drage fordel af fortrydelsesretten; salget foretages på grundlag af en salgskontrakt, der er omfattet af lov nr. 6502 om beskyttelse af forbrugeren; Returen skal foretages inden for 14 (fjorten) dage fra levering af det købte produkt, komplet og ubeskadiget, med æske, emballage og eventuelt standardtilbehør, uden at give nogen grund og uden at betale nogen straf.

10.2.

For at returneringstransaktionerne kan finde sted, skal KØBER først udfylde returafsnittet nederst på fakturaen. Returanmodninger, der er fremsat uden at fuldføre dette afsnit, accepteres ikke. Hvis denne ret udnyttes, er det obligatorisk at returnere fakturaen for produktet leveret til 3. person eller KØBER.

10.3.

Hvis KØBER udnytter sin fortrydelsesret, returnerer SÆLGEREN produktprisen og eventuelle dokumenter, der sætter KØBEREN i gæld inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelsen af ​​meddelelsen om fortrydelsesretten til KØBEREN, og KØberen skal returnere produktet inden for 10 dage. Hvis den originale faktura ikke sendes, kan moms og eventuelle andre juridiske forpligtelser ikke returneres til KØBEREN.

10.4.

Tidspunktet for refleksion af refusioner til kreditkort til kreditkortkonti afhænger af den relevante bank.

10.5.

Hvis købet foretages med et kreditkort og i rater, vil proceduren for kreditkortreturering blive anvendt som følger: Hvis KØBER har sendt købsanmodningen for produktet i rater, foretager banken tilbagebetalingen til KØberen i rater. Efter at SÆLGER betaler hele produktprisen til banken på én gang, hvis afdragsudgifterne fra bankens POS returneres til KØBERENS kreditkort, overføres de anmodede restitutionsbeløb af banken til bærerens konti i rater, så involverede parter bliver ikke ofre. Afdragsbeløb, som KØBER betaler indtil annulleringen af ​​salget, hvis returdatoen og kortets kontodatoer ikke falder sammen, vil 1 (en) refusion blive afspejlet på kortet hver måned, og KØBEREN vil betale rater før tilbagebetalingen i endnu en måned, svarende til det antal rater, han har betalt før returneringen, efter at raterne ved salget er overstået. tilgodehavender og vil blive fratrukket eksisterende gæld. I tilfælde af returnering af varer og tjenester, der er købt med et kort, kan SÆLGER ikke betale køberen kontant i henhold til den kontrakt, den har indgået med banken. I tilfælde af en returtransaktion foretager medlemsarbejdspladsen, nemlig SÆLGEREN, refusionen via den relevante software, og da medlemspladsen, SÆLGEREN, er forpligtet til at betale det relevante beløb til banken kontant eller som fradrag , foretages der ingen kontant betaling til KØBEREN i overensstemmelse med proceduren beskrevet ovenfor. Tilbagebetalingen til kreditkortet foretages af banken i overensstemmelse med ovenstående procedure, efter at KØBER betaler banken en enkelt betaling.

10.6.

Hvis der er et fald i værdien af ​​varerne på grund af KØBERENS skyld, eller hvis returneringen bliver umulig, er KØBEREN forpligtet til at kompensere SÆLGERens tab med fejlens hastighed.

ARTIKEL 11: RETURBETINGELSER FOR SPECielle produkter

11.1.

Hvis produktet købt af KØBER er en telefon, bør beskyttelsesbåndet på produktets skærm ikke fjernes, der må ikke være ridser, skader osv. På skærmen og andre dele af telefonen. Alt tilbehør til telefonen skal sendes i deres originale pakker, fuldstændigt og ubeskadiget.

11.2.

I tilfælde, hvor beskyttelseselementerne såsom emballage, tape, forsegling, emballage er blevet åbnet efter levering, produkter, der kræver en-til-en-kontakt med kroppen under brug af KØBEREN, som ikke er egnet til returnering med hensyn til helbred og hygiejne (øretelefoner osv.), engangsprodukter og lignende produkter er defekte / defekte er blandt de produkter, hvis fortrydelsesret ikke kan udøves på grund af deres art.

11.3.

Fortrydelsesretten kan ikke udøves i produkter, der er fremstillet i overensstemmelse med køberens særlige ønsker og personlige behov, eller som er blevet tilpasset ved at foretage ændringer eller tilføjelser. ”

 

ARTIKEL 12: STATUS FOR STANDARD OG JURIDISKE KONSEKVENSER

I tilfælde af at KØBEREN misligholder sine kreditkorttransaktioner, betaler kortholderen renter inden for rammerne af den kreditkortaftale, som banken har indgået med ham, og hæfter over for banken. I dette tilfælde kan den relevante bank træffe juridiske skridt; kan kræve omkostninger og advokatsalærer at opstå fra KØBEREN, og under alle omstændigheder i tilfælde af at KØBEREN misligholder på grund af sin gæld, accepterer KØBEREN at betale SÆLGERens tab og skade på grund af den forsinkede ydelse af gælden.

ARTIKEL 13: GARANTI

SÆLGERS garantiansvar gælder kun for de forbrugere, der er omfattet af lov nr. 6502 om beskyttelse af forbrugere. For kommercielle arbejder finder bestemmelserne i den tyrkiske handelslov anvendelse.

ARTIKEL 14: GODKENDT DOMSTOL

I tilfælde af uoverensstemmelse som følge af gennemførelsen af ​​denne kontrakt godkendes de godkendte forbrugers voldgiftsudvalg og forbrugerdomstole til den værdi, der annonceres i december hvert år af industri- og handelsministeriet.

ARTIKEL 15: PRIVACY

De oplysninger, som KØBEREN har meddelt SÆLGEREN med henblik på at betale med de oplysninger, der er angivet i denne kontrakt, deles ikke af SÆLGEREN med tredjemand. SÆLGEREN vil kun kunne videregive disse oplysninger inden for rammerne af eksistensen af ​​en administrativ/juridisk forpligtelse. Hvis SÆLGEREN har de ønskede oplysninger inden for rammerne af enhver retslig undersøgelse med dokumenteret forskningskapacitet, kan den videregive dem til den relevante myndighed. Kreditkortoplysninger gemmes aldrig. Kreditkortoplysninger overføres kun sikkert til banker under indsamlingsprocessen og bruges til provisionering og slettes fra systemet efter levering. KØBERENS e-mail-adresse, postadresse og telefonoplysninger bruges kun af SÆLGEREN til standard produktlevering og informationsprocedurer. I nogle perioder kan kampagneoplysninger, oplysninger om nye produkter, salgsfremmende oplysninger blive sendt til KØberen efter godkendelsen.

ARTIKEL 16: Håndhævelse

I tilfælde af at betalingen for den ordre, der er afgivet på stedet, realiseres, anses køberen for at have accepteret alle vilkårene i denne kontrakt. SÆLGEREN er forpligtet til at lave softwarearrangementer for at sikre, at den pågældende kontrakt ikke kan placeres på webstedet uden at have bekræftet, at den er læst og accepteret af KØBEREN.